Home

Kaliumsulfat Lantmännen

Produktbeskrivning. Kalium- och magnesiumgödselmedel baserat på kaliumsulfat och magnesiumsulfat för kalium- och magnesiumbehövande grödor som är klorkänsliga som t. ex. potatis och specialgrödor. • Ett kaliumspecialgödsel i vilket kalium, magnesium och svavel förekommer i sultfatform Kaliumsulfat a) 42 . 18.0 . Kalimagnesia/Patentkali a) 24,9. 6,0 . 18.0 . Polysulphate . 11,6. 3,6. 19,2. Ca 12.2 . NPKS-medel . Benämning. Total-kväve. Nitratkväve. Fosfor (P) Kalium. Magne-sium. Svavel . Övriga näringsämnen. Kadmiumklass . N % % citratlösl. % vattenlösl. % K % Mg % S % % YaraMila Raps 17-5-10. 17. 6,8. 4,6. 3,3. 10. 1,2. 4. B 0,15. A. YaraMila 21-3-10 . 20,6. 9, Kaliumgödselmedel baserat på kaliumsulfat för kaliumbehövande klorkänsliga grödor, t. ex. potatis och många specialgrödor. Kieserit Magnesium- och svavelhaltigt gödselmedel.Har snabb effekt och kan användas till alla grödor En lättanvänd produktkatalog från Lantmännen. Du är här: Våra produkter Foder Ensilerings- och konserveringsmedel mm Plast, nät och garn Växtodling Ensilerings- och konserveringsmedel mm Plast, nät och garn Växtodlin För att styra enbart kaliumgivan: använd Kalimagnesia, Kaliumsulfat eller Polysulphate. Gödsling med Kaliumsulfat förutsätter dock att du har en annan magnesiumkälla. Ta hänsyn till K/Mg-kvoten från din markkartering när du planerar kaliumgödslingen. Om kvoten är över 2,5 i K-AL-klass I-II ska Kalimagnesia tillföras

kaliumsulfat som marknadsförs av Lantmännen och Garta är så-dana produkter men i övrigt är det bäst att stämma av med sitt kontrollorgan före inköp och gödsling. Både kalimagnesia och kali-umsulfat säljs som granulat och sprids med centrifugalspridar Försök från Belgien visar att behovet av svavel är störst efter en mild och blöt vinter. En vall behöver 15-30 kg S/ha årligen (den lägre givan gäller om det är rena gräsvallar och/eller om stallgödsel sprids regelbundet.) Tillför vid behov extra svavel med t.ex. NS 30-7, NS 26-13, Sulfan (NS 24- 6) eller Kaliumsulfat. Kaliumgödslin kaliumsulfat 42 k&s 600 kg 6,63: 26568: p 20 amfert 750 kg 3,53: 26569; pk 11‐21 amfert 750 kg 4,28: 26570: pk 13‐13 amfert 750 kg 3,9: 26571; pk 7‐25 amfert 750 kg 3,99: 26446: kainit (mg) 600 kg 1,93: 260

Kaliumsulfat innehåller ungefär 44,9% kalium viktmässigt när jag slår det på miniräknaren. Så 1 g kaliumsulfat innehåller 0,449 g kalium vilket ger en höjning med cirka 4,5 mg/l i 100 liter vatten Kaliumsalter av svavelsyra. Omfattar Kaliumsulfat och Kaliumvätesulfat. Framställs ur mineralet kainit eller syntetiskt. Används som surhetsreglerande medel. Får användas utan mängdbegränsning till de flesta livsmedel, dock inte mer än vad som behövs. E-nummer. E 515. Typ. Övriga tillsatse kaliumsulfat KAl(SO 4) 2. 12H 2 O: Alun: Apotek, färghandel, livsmedelsaffär: Aluminiumsulfat Al 2 (SO 4) 3: Fällningssalt? Ammoniak NH 3 (aq) Ammoniak: Ammoniumklorid NH 4 Cl: Salmiak: Apotek: Ammoniumnitrat NH 4 NO 3: Ammoniumnitrat: Lantmännen: Ammoniumtiosulfat (NH 4) 2 S 2 O 3: Snabbfix för svartvit film: Fotoaffär: Amylos (C 6 H.

YARA Kaliumsulfat K42 + 18S: 0-0-42 + 18S: storsäck 750 kg: Norrköping, Lidköping, Landskrona, Åhus: YARA Kaliumklorid (kalisalt) K50: 0-0-50: storsäck 750 kg: Norrköping, Lidköping, Landskrona, Åhus: YARA Kalimagnesia - Patentkali: --25-18: storsäck 750 kg: Norrköping, Lidköping, Landskrona, Åhus: YARA Höst NPK 8-10,5-20 MN: 8-10, 5-20: storsäck 750 k Leverantör i Sverige: Lantmännen Lantbruk, 205 03 Malmö Telefon: 0771-111 222 Vid frågor om säkerhetsdatabladet, kontakta: johanna.wachtmeister@trossa.se TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER Vid akuta fall, tfn 112, begär Giftinformation. Övriga tillbud och frågor, Giftinformationscentralen: tfn 010-456 67 00. AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPE

Kalimagnesia K 25+6 mg K&S - Lantmänne

 1. Kaliumsulfat: Kemisk formel: K 2 SO 4: Molmassa: 174,259 g/mol: Utseende: Färglösa eller vita kristaller: CAS-nummer: 7778-80-5: SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[K+] Egenskaper; Densitet: 2,66 g/cm³: Löslighet : 111 g/l (20 °C) Smältpunkt: 1069 °C: Kokpunkt: 1689 °C: Faror; LD 50: 6600 mg/kg: SI-enheter & STP används om ej annat angivit
 2. 100 Kaliumsulfat 4 Norotec raps 3 Tre Närkingar 3 Brassitrel 3 Norotec potatis 4 Lantmännen Team Svea 1 Bor 1 Norotec mangan ( OBS, 400 l vatten) 5 10-tons klubben 6 NoroTec Canola Boys 3 Norotec potatis 7 Gullviks Wuxal calcium wuxal raps wuxal ascofol 8 Syngenta Nordic 1 Brassitrel pro 0,5 Norotec zink 2 Quantis 9 Lantmännen Team Syd 3 Brassitre
 3. Yara AB Box 4505 203 20 Malmö. Besöksadress: Östra Varvsgatan 4, 211 75 Malmö. Telefon: +46 10-139 60 00. Kontakta Växtnäring. Kontakta Air1 tea

Förs.v: Lantmännen SW Seed Utförar ansvarig: Bengt Andersson 070-62 47587 SVALÖV 2013-11-12 Jbr-omr: 1 A Gödsling kg/ton Medel N P K S 2013-04-08 160 Kaliumsulfat 66 Sådatum : 2011-05-11 2013-09-25 400 PK 11-21 44 84 Vallår: 2 Förfrukt: Vall I Jordart: pH-värde: Växtskydd Mg-AL: Ca-AL: P-AL: K-AL: Försöksdesign: R Lantmännen Agro garanterar inte informationens innehåll eller felfrihet och ansvarar inte för given information, eller deras felfrihet, tillförlitlighet, exakthet eller lämplighet för ett visst ändamål. Patentkali och Kaliumsulfat.. 115 Penncozeb. Dessa produkter, Kalimagnesia/Patentkali och denna Kaliumsulfat-produkt, som säljs av Lantmännen och Svenska Foder, är tillåtna enligt EU:s regler EG 834/2007 och EG 889/2008 i Tyskland, se. _K2SO4 = Kaliumsulfat _Försäljningsställen: Lantmännen/Granngården. _MgSO4 = Magnesiumsulfat _Försäljningsställen: Lantmännen/Granngården samt Swed Handling. _CaCO3 = Kalciumkarbonat _Försäljningsställen: Lantmännen/Granngården _CaCI2 = Kalciumclorid _Försäljningsställen: Lantmännen/Granngården. CO2 = Koldioxi 20 HIR Skåne Max 200 MAP 140 N34 164 N34 160 Kaliumsulfat Fortlöpande redovisning av åtgärderna i tävlingen Rapsmästaren 2020. Se även www.svenskraps.se Gödsling Version: 2019-10-02. Med reservation för eventuell felskrivning

Gödsel LM Odla - Odlingsstrategier för lantbrukar

En ny studie från Lublin Universitet i Polen visar att Perstorps kloridfria, flytande kaliumprodukt Amicult K42 ökar avkastningen från potatisodlingen signifikant jämfört med andra kaliumgödselmedel. Resultatet visar att den nya produkten har positiv påverkan på både skördens avkastning och kvalitet. Amicult K42 har visat sig. Sanering. Vid hudexponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med stora mängder vatten) genomföras. Detta ska följas av fullständig personsanering: spola med rikliga mängder vatten och tvätta samtidigt i minst 15 minuter. Vid begränsad hudexponering räcker avtvättning med tvål och vatten i 15 minuter. För ämnen som blir frätande eller reagerar kraftigt med.

Sanering. Vid hudexponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med stora mängder vatten) genomföras. Detta ska följas av fullständig personsanering: spola med rikliga mängder vatten och tvätta samtidigt i minst 15 minuter. Vid begränsad hudexponering räcker avtvättning med tvål och vatten i 15 minuter. För fasta ämnen som blir frätande eller reagerar kraftigt. Tabell 2a. Oorganiska gödselmedel med kalium, magnesium och svavel för ekologisk odling N-tot (NH4-N) % P % K % Mg % S % Ca % Råvaror, främst. Förpackn 5 Kaliumsulfat. Bruksanvisning ECOLAN AGRA® 8-4-2 lämpar sig som gödsel vid odling av spannmål, oljeväxter, potatis och trädgårdsväxter. Kan även användas för gödsling av vallväxter. Lämpar sig som kompletteringsgödsel inom ekologisk odling enligt odlingsplanen. Rekommenderad användningsmängd för åkergrödor är 500-1000 kg kalivinass & kaliumsulfat. Användningsområde: KRAV-godkänd växtnäring för gödsling av spannmål, oljeväxter, sockerbetor samt grönsaker. OBS! Ska inte appliceras på ätliga delar av grödan. enligt KRAVs regler. Biofer RAPS får tillföras i samband med insådd och sådd av vall, bete och grönfoder förutsat

Ekologisk gödsel - Lantmänne

ProGræs Hastrupvej 10B 4621 Gadstrup. Tlf.: +45 46 19 00 66 Mobil: +45 24 27 17 87 E-mail: post@pro-graes.d Pelleterade organiska gödselmedel som innehåller rester från jästindustrin innehåller däremot svavel i form av kaliumsulfat vilket blir snabbt tillgängligt för plantorna och synligt i jordanalyser, AB LMI i Helsingborg och Lantmännen Analycen AB i Kristiansstad

Lantmännen Agro Oy www.lantmannenagro.fi Lisätiedot: www.ecolan.fi Erätunniste jokaisessa pakkauksessa 1 Ruokaviraston tyyppinimiluettelo ja valvonta 2 (EY) N:o 889/2008 ja Ceres Certification of Environmental Standards GmbH akkreditointi Kaliumsulfat Bruksanvisning ECOLAN AGRA. 40 40 37 40 43. 500 450. 365. 1260.2739726027396 0 0. 0 0 0. 1 1 1. 0 0 0. 1 1 1. 0 0 0. 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 4.9000000000000004 9.9. 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0. 2500 3000 0. 948 920 948 1030 999. 96 96 90 93. 227520 0 0. 0 0 0. 1 1 1. 0 0 0. 1 1 1. 0 0 0. 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 4.9000000000000004 9.9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0. JUNI 2012 Inspiration & produktinformation från Lantmännen Lantbruk Höstspecial! Allt du behöver veta inför höstsådden! Gårdsmagasinet juni 2012 1 Ledare Juni 2012 Omslagsbild Hans Jonsson Gårdsmagasinet utges av Lantmännen Lantbruk 205 03 Malmö. Gårdsmagasinet är en produkt av Lantmännen Lantbruks gemensamma kunnande Per Warming, mjölkproducent i Aars, Nordjylland, valde att utfodra korna med glycerol istället för melass. Därmed sparar han 22 öre per foderenhet

Källa: Lantmännen Skåne, Aros och Nord, Odal Öst, 2003. Svenska Foder, 2003. Kvantitetsrabatt för gödsel. Kvantitet, ton Rabatt, kr/ton 10 ton 0.00 35 ton 10.00 70 ton 20.00 105 ton 30.00 140 ton 40.00 175 ton 50.00 245 ton 60.00 Källa: ODAL, Norrköping, 2000. Exempel på kostnader vid entreprenadspridning av kalk och gödselmede Transcript Växtnäringssortimentet Växtnäringssortiment Säsongen 2015 Precisionsgödsla - för lönsamheten och miljön! Precisionsgödsling är så mycket mer än att gödsla varierat med hjälp av Yara N-Sensor 5 100 km innebär fri leveransfrakt i Västerbotten Lantmännens upptagningsområde. 6 40 km innebär att det tillkommer en frakt på ca 65 kr/ton + en stoppavgift. Alla priser gäller vara i 600 kg säck, fritt fabrik/terminal. I priserna kan distributionskostnader tillkomma Det blir ju inte så billigt att använda kaliumklorid från Seltin, kaliumsulfat däremot finns som konstgödsel säckvis. Anta att man tar en murbruksbalja av plast (finns billiga på lantmännen, rymmer ca 120 liter) och fyller den till ca 1/4 med ko/hästgödsel

På Lantmännen Lantbruk och Maskin tillhandahåller vi marknades främsta och mest högkvalitativa produkter och tjänster fräscha varor och stort ekologiskt utbud på MatHe Alun framställs genom behandling av bauxit med svavelsyra och kaliumsulfat eller genom kalcinering och lakning av alunhaltiga skiffrar.. I Sverige finns. Gårdsmagasinet Vår- och grovfoderspecial Nov. 2012 Inspiration & produktinformation från Lantmännen Lantbruk Vår- och grovfoderspecial Din guide till en lyckad vårsådd och grovfodersäsong Gårdsmagasinet november 2012 1 Ledare Nov. 2012 Omslagsfoto: Niclas Bomgren Gårdsmagasinet utges av Lantmännen Lantbruk 205 03 Malmö

Lantmännen Lantbruk Produktkatalo

 1. En annan huvudbestånds— del i superfosfatet är kalciumsulfat, CaSO4 . ZHZO. De viktigaste ingående ämnena utöver fosfor är allt— så kalcium och svavel. PK—gödselmedlen är bland— ningar av två enkla gödselmedel, superfosfat och kalisalt eller superfosfat och kaliumsulfat
 2. Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Jordbruksdepartementet. Arbetet inom 1960 års jordbruksutredning har hittills i stor utsträckning bedrivits inom expertgrupper, som på utredningens uppdrag bereder de frå- gor, som utredningen enligt direktiven har att behandla
 3. JA, blåkorn innehåller ammoniumnitrat 34%, kaliumsulfat 30% + fosfater och div annan skit. Det är alltså med väldigt goda marginaler alltför utblandat för att användas i ex. ANFO, och de som påstår sig ha använt det lär snacka dynga, såvida inte det funnits en blåkorn med mkt högre koncentration NH4NO3 eller om det rentav finns en professionell' variant. Köp en kylpåse i.
 4. Växtodling, Agrikultur, Agriväxt, Agronom, Dave Servin, växtodlingsrådgivning, odlingsbrev, Lantbruk, rådgivnin
 5. uttagna prov på rapsmjöl från Lantmännens fabrik i Karlshamn. Resultaten av analyserna finns i Bilaga A.1 och A 2. 2.2 Nyttjade bränslen under förbränningsförsöken Bränsleprov Utifrån resultaten från ovanstående bränslekaraktärisering valdes ett större prov på typisk rapsmjöl ut från fabriken i Karlshamn
 6. Resource requirement for countermeasures and clearing at nuclear accidents in Swedish agriculture. Resursbehov för motåtgärder och sanering vid kärnenergiolyckor i svenskt jordbruk
 7. 1 MILJÖRIKTIG ANVÄNDNING AV ASKA 1102 Förstudie halmaska i ett kretslopp Peter Ottosson, Henrik Bjurström, Christina Joh..

Potatis LM Odla - Odlingsstrategier för lantbrukar

Vall LM Odla - Odlingsstrategier för lantbrukar

 1. Huvudredaktör Jakob Söderström Redaktion Anneli Kihlstrand Desirée Börjesdotter Kristin Dahlberg Madeleine Mortin Margaretha Månsson Maria Andersson Maria Rosén Ansvarig utgivare Maria Fermgård Produktion Citat Foto Desirée Börjesdotter Hans Jonsson Leif Berglund Mats Persson Niclas Bomgren Tryck Edita Papper Omslag: 250 g MultiArt Gloss Inlaga: 115 g MultiArt Silk Copyright 2012 Innehåll får inte mångfaldigas utan Lantmännen Lantbruks medgivande
 2. ösa ämne I Sverige konsumerar vi ca 12 gram salt om dagen
 3. .. tillverkning av SHIJIAZHUANG HAN HAO TRADE CO., LTD.; Produktuppgifter för Kina Kaliumsulfat SOP 50% vitt pulver
 4. Natriumklorid Kalium Kalciumklorid Ingredienser Natriumbikarbonat Mmol Saltsyra Vegetabiliska kapslar Dextros Intag Kaliumsulfat Vatten Koncentrerad Tillverkare Injektionsflaska Medicin Mineral Produkten Magnesium Sam
 5. SKÅNEFÖRSÖK Försöksrapport 2014 Fältförsöksverksamheten är en del i Sverigeförsöken. Övriga områden: Animaliebältet, Mellansverige och Norrlandsförsöken www.sverigeforsoken.se Produktionsinformation: ISSN 1400-3686 ISBN 91-88668-82-7 Tryck: Exaktaprinting AB Papper: Multiart silk Omslagsbild: Björn Nilsson Hushållningssällskapet Malmöhus Innehåll Statistiska begrepp i.

Key Account Manager at Daka ReFood & Daka ecoMotion - Specialist in Recycling - at Daka Denmark A/S - Madaffald (Food Waste) & Glycerin & Kaliumsulfat (Potassium sulfate). Midtjylland, Danmark Henrik Andrease KAS KALIUMSULFAT 0-0-41 18 x x 650 P20 Yara SUPERFOSFAT P20 0-20-0 Beställningstids produkt x x 750 ST STARTNÄRING 12-23- x x 30/600 650 FSL Ferticare STARTLÖSNING 4-5,7-4 Beställningstids produkt Åbo 1000 l/1190 kg Fråga mera! Som kund hos Yara har du alltid en rådgivare med dig. SKOG KUNDCHEFER Österbotten Stefan Dahlvik Tel. 044 324 584

Kaliumsulfat - Kemi & Vatten - Saltvattensguide

anordningen fremavlen skygger egenproducerade skattade maettillfaelle prat koerhastighet munfoersvar rugulipenni foerutse markskiktet giampietro intensiteter ludet prak cecidophyopsi erosionskydd griskoettet ACS resp chadwick diskussioner stolta havsarealer marke solbaersorter 1969 inkubationsburkarna besaettning foeryngring luft kontinuerliga.

 • Jack Daniels Whiskey and Cola near me.
 • Rp online/komplett.
 • Göransson Arena istider.
 • Preiskalkulation Handel.
 • Euro Zloty 2018.
 • Manolo Blahnik Hangisi colors.
 • LKW Parkplatz App.
 • KUST Hotell rabatt.
 • Värikäs taulu.
 • JQuery remove all classes except.
 • Chinese Language Family tree.
 • Krauta Umeå.
 • Arnold schwarzenegger poster ebay.
 • Heilbronn Highlight.
 • Forge of Empires Medaillen Erweiterung.
 • Verdi gehaltstabelle 2020.
 • Dysmelie.
 • Top sr overwatch.
 • Vanitas art quotes.
 • Schedule Instagram posts app.
 • How to find IMEI number in Redmi.
 • Vad är aids.
 • Stretcha underarm.
 • Värdinna lön.
 • Torktid byggmaterial.
 • Lokaler till salu.
 • Skara domkyrka gudstjänst.
 • Parodie chanson année 90.
 • Google Maps Malta Mosta.
 • I husets fattiglappar.
 • Koblenz Disco.
 • Chalmers utbyte statistik.
 • Hestia WordPress youtube.
 • Fritiof i Arkadien ackord.
 • Inbakad fläta barn.
 • Archimedes Physik.
 • Mobilt bredband 5G router.
 • Radebeul Fitness.
 • Prima matematik.
 • Deep Rising.
 • Labyrint robotar.