Home

Utgående moms kontoplan

Momsrapportkoder i kontoplanen - Visma Spc

 1. Dessa koder används för att boka den utgående momsen på den skattepliktiga försäljningen beroende på vilken momssats som gäller för försäljningen. Summorna på kontona hamnar på rad 10 (10 - 25%), 11 (11 - 12%) och 12 (12 - 6%). Vilka konton som har den här momsrapportkoden ser du i din kontoplan
 2. En momsrapport bokförs genom att konton för utgående moms och konton för ingående moms i kontogrupp 26 nollas ut och att mellanskillnaden bokförs på ett redovisningskonto för moms. Om skillnaden mellan utgående moms och ingående moms är positiv bokförs skillnaden på ett skuldkonto i kontogrupp 26 och om skillnaden mellan utgående moms och ingående moms är negativ bokförs skillnaden på ett tillgångskonto i kontogrupp 16
 3. Utgående moms konteras (bokförs) normalt i kredit på BAS-konto 2611 om det är 25%. Detta kontonummer kan skilja sig åt beroende på momssats och kontoplan i ditt bokföringsprogram . Är det 12% brukar det vara 2621 och är det 6% utgående moms är det 2631
 4. KONTOPLAN 2020-01-01 enligt Kommun-Bas 20 . 2 (43) 1 TILLGÅNGAR 2635 Utgående moms, varor inom EU 6 % 268 Moms redovisningskonto 2681 Redovisad moms 2688 Momsskuld, Rönneåkommittén 27 Pers skatter, avgift och löneavdrag 271 Personalens källskatt 2711 Prel skatt 272.
 5. 2624 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 12% 31 7381 2625 Utgående moms import av varor, 12% 61 7381 2626 Utgående moms VMB 12% 31 7381 2631 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6% 12 7381 2632 Utgående moms på egna uttag, 6% 12 7381 2633 Utgående moms för uthyrning, 6% 12 7381 2634 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 6% 32 738
 6. 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 10 7369 2612 Utgående moms på egna uttag, 25% 10 7369 2613 Utgående moms för uthyrning, 25% 10 736

2610 Utgående moms, 25 % B14 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 % B14 2612 Utgående moms på egna uttag, 25 % B14 2613 Utgående moms för uthyrning, 25 % B14 2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 % B14 2615 Utgående moms import av varor, 25 % B14 2618 Vilande utgående moms, 25 % B1 2645 -Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet. På det här kontot bokför du den beräknade ingående momsen som ska nolla ut den utgående momsen som du bokförde på konto 2614 eller 2615. Bokföringsexempel med EU-moms. Praktiska exempel på hur kontona 2614, 2615 och 2645 används i praktiken hittar du på den här sidan om EU-moms Utgående och ingående moms bokförs i kontogrupp 26. Kostnader vid inköp av varor från andra EU-länder än Sverige klassificeras som inköp av varor och material. Hemtagningskostnader förknippade med ett inköp av varor från andra EU-länder än Sverige såsom kostnader för frakt, spedition, hantering, expedition och faktureringsavgifter klassificeras.

Bokföra momsredovisning och redovisning av moms (bokföring

ingen kontoplan inlagd i ditt bokföringsprogram. Det bästa är att utgå från handelsbolagets kontoplan. Tillgångar 1211 Maskiner 2611 Utgående moms, 25 % 2612 Utgående moms på egna uttag, 25 % 2615 Beräknad utgående moms vid förvärv från annat EU-land Gå in under Inställningar > Bokföring > Kontoplan. Fält. Beskrivning. Konto nr. Välj ett kontonummer. Beskrivning. Förklarande text, kommer att synas i kontolistan. Momskod. Om kontot ska vara kopplat till momsrapporten så väljs en lämplig momskod Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 12 % Ändat namn. 2628 Vilande utgående moms, 12 % Ändat namn. 2630 Utgående inte bara en kontoplan. Postadress. BAS-kontogruppen i Stockholm AB Drottninggatan 89 113 60 Stockholm info@bas.se. Genvägar. Kontoplaner; Produkter; Frågor och svar; Nyhetsbrev; Cookies; Om. Nya konton för utgående moms vid import Reglerna innebär att BAS-kontogruppen tagit fram nya konton som kan användas för utgående moms vid varuimport. De nya kontona är: Kontoplan som du hittar uppe i högra hörnet. Klicka sedan på den orangea knappen Skapa ny

Kontoplanens struktur..... 3 Förändringar i kontotabellen mellan 2016 och 2017 K1 2610 Utgående moms K1 2640 Ingående moms K1 2650 Redovisningskonto för moms K1 2660 Reklamskatt . Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017. Den beräknade utgående momsen redovisas som en skuld och den beräknade ingående momsen redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald. Kostnader vid inköp av varor på import klassificeras som inköp av varor och material

Utgående moms och öresutjämning. I tabellen anges konton och momssatser för utgående moms 1-3, samt konto för öresutjämning. Konton kan variera beroende på kontoplan och nedanstående konton är exempel. Konto. Moms %. Utgående moms 1. 2610. 25. Utgående moms 2 Vad är utgående moms? Definition och förklaring | Fortnox. Utgående moms är en skatt som läggs på försäljningspriset av en vara eller en tjänst. Läs mer om definitionen i Fortnox ordlista

Utgående moms Småföretagarens hjälp i moms- och

Utgående moms är momsen på det du säljer, och det är den momsen du som företagare ska redovisa till Skatteverket. Skillnaden mellan den ingående momsen och den utgående momsen, det vill säga mellanskillnaden, ska du antingen betala till Skatteverket eller få tillbaka från Skatteverket Kontoplan 2019. 1030 Dataprogram och licenser för dataprogram, IB ackumulerat anskaffningsvärde S1030 1031 Dataprogram och licenser för dataprogram, årets anskaffningsutgifter S1031 25732 Utgående moms - EU Tjänster S2564 2574 Utgående mervärdeskatt 12% S2564 25751 Utgående moms. JÄMFÖR KONTOPLANER. Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal. Ändrad / ny

PP7 Support

Skickar du en faktura till en kund så är det utgående moms på fakturan. Därmed kan man alltså räkna ut momsen som ska betalas in eller återfås. Den ingående momsen som finns på leverantörsfakturor och kvitton får du dra av mot den utgående momsen som finns på de fakturor du skickar till kunder Kontoplan BAS 2015 12 (38) Kontoplan_Normal_2015_ver1 26 Moms och särskilda punktskatter 2610Utgående moms, 25 % 2611Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 % 2612Utgående moms på egna uttag, 25 % 2613Utgående moms för uthyrning, 25 % 2614Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas. Utgående moms, 25% 261 261 261 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 2611 2611 2611 Utgående moms på egna uttag (viss fastighetsskötsel),. Kontoplan_Normal_2012_ver1 2627Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 12 % 2628Vilande utgående moms, 12 % 2631 2630Utgående moms, 6 % Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 % 2632Utgående moms på egna uttag, 6 % 2633Utgående moms för uthyrning, 6 % 2634Beräknad utgående moms p

EU moms konton 2614, 2615 och 2645 Småföretagarens hjälp

Även moms (26XX) redovisas som en skuld och där finns det olika konton för de olika momssatserna, till exempel om det gäller in- eller utgående moms. Resultatrapporten En resultatrapport är en sammanställning av dina intäkter och kostnader under ett räkenskapsår Bokföra moms, skatter, utgifter och intäkter, guider, lösningar, 2611 Utgående moms Saknar du dessa kontonummer i din kontoplan i ditt bokföringsprogram? Det gör inget, dina försäljningskonton kan heta något helt annat

2611 Utgående moms, Sverige 25% 2614 Utgående moms, EU-införsel - 25% Oreducerad moms 2621 Utgående moms, Sverige 12% 2631 Utgående moms, Sverige 6% 2641 Ingående moms 2645 Beräknad ingående moms, EU-införsel 2650 Redovisningskonto för moms 2710 Skuld för personalskatt 2730 Skuld för lagstadgade sociala avgifter 2750 Utmätning i lö Förenklad kontoplan?: Kör du med den förenklade kontoplanen så heter ditt försäljningskonto 3000 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter. Ditt momskonto heter 2610 Utgående moms 25%. Dina kundfordringar heter 1500 Kundfordringar

Reglerna om utgående moms för statliga myndigheter följer mervärdesskattelagen (1994:200). Vi som myndighet ska normalt sett ta ut moms när vi säljer varor eller tjänster inom Sverige. Vid inköp från utlandet kan det istället uppstå så kallad omvänd skattskyldighet och då ska vi bokföra in- och utgående moms på förvärvet av varan eller tjänsten För att veta vilka uppgifter du ska redovisa ska du i din bokföring hålla koll på: Din försäljning. Momsen på din försäljning (utgående moms) Momsen på dina inköp (ingående moms) I samband med att du skickar in din momsdeklaration ska du också betala in momsen

Moms och beskattning Det är normalt ingen moms (0 %) på arrende men momssatsen för jordbruksarrende är 25 % och en hyresvärd som hyr ut lokal(er) i första, andra eller tredje hand kan tillämpa (ansökan behöver ej göras från 1 januari 2014) frivillig skattskyldighet för moms och därmed ta ut utgående moms på arrende BAS har infört nya konton i kontoplanen 2015. Konto 2615, 2625 och 2635 gäller för skattesatserna 25%, 12% och 6% utgående moms vid import av varor BAS-kontoplanens struktur. Systematiken grundar sig på årsredovisningslagens (ÅRL) uppställningsform för resultat- och balansräkning. Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %: 2622: Utgående moms på egna uttag, 12 %: 2623: Utgående moms för uthyrning, 12 %: 2624

Kontoplan. I BL Administration Programmet märker automatiskt alla försäljningskonton (30-konton) och alla konton för utgående moms som kreditkonton. Automatkontering moms - Du kan välja om momsen ska beräknas som pålägg om du vill registrera belopp exklusive moms eller som avdrag om du vill registrera belopp inklusive moms Utgående moms egna uttag, skattesats 1: 2613: Utgående moms för uthyrning, skattesats 1: 2614: Utgående moms vid omvänd skattskyldighet, skattesats 1: 2615: Utgående moms vid import av varor, skattesats 1: 2616: Utgående moms VMB, skattesats 1: 2618: Vilande utgående moms, skattesats 1: 2620: Utgående moms, skattesats 2: 2622. Du finner kontoplanen genom att gå till Visa - Redovisning - Kontoplan. Leta fram aktuellt konto och kontrollera inställningar för momshantering och momskod. I fältet uppe till höger under kontonamnet ställer du in önskad momshantering , och under fliken Avancerat anges önskad momskod

Din kontoplan. Publicerad 2019-03-17 . Du kan ladda ner kontoplanen som PDF HÄR. Utgående moms vid försäljning av 2611 tjänster/produkter (25%) Utgående moms vid försäljning av. Utgående moms: 2610: Ingående moms: 2640: Redovisning, moms: 2650: Personalskatt: 2710: Upplupna arbetsgivaravgifter: 2730: Upplupna semesterlöner: 2810: Övriga kortfristiga skulder: 2890: Interimsskulder: 290

Bokföra inköp av varor från annat EU-land och varuinköp

Vid utbokning från utredningskonto måste du bokföra momsen manuellt och cirkulera för attest till Fakturakontroll. Kostnadsställe vid bokföring på dessa konton är 809401 Kontoplan Brf Skulder & eget kapital (fortsättning) 2642 Ingående moms, uttagsskatt 3026 Årsavgift övriga objekt 2643 Ingående moms, frivillig skattskyldighet 3070 Intäktsreduktion hyror 2650 Redovisningskonto för moms 3080 Intäktsreduktioner årsavgifter 2710 Personalens källskatt 3081 Avgiftsbortfall bostäde 2610 Utgående moms 25% 2620 Utgående moms 12% 2630 Utgående moms 6% 2640 Ingående moms 2650 Redovisningskonto för moms 2710 Personalskatt 2730 Sociala avgifter (arbetsgivaravgift) 2900 Övriga skulder Resultatkonto Intäkter 3001 Försäljning inom Sverige 25% moms 3002 Försäljning inom Sverige 12% moms Automatkontering av moms direkt på konto - styr du med momskod på kontonivå. För att lägga upp automatkonteringar av momsen på utvalda konton finns det en enkel funktion i programmet som du själv aktiverar. Du hittar dem om du går in under Uppläggning - Kontoplan och väljer det konto det gäller Gå igenom så att alla konton är ifyllda under försäljning/moms samt leverantörsfakturor/ moms (in och utgående moms). Inställningar- Verifikationsserie. Kontrollera att du har en förvald verifikationsserie på momsrapport. Momskod R1 och R2 i Register - Kontoplan. Behövs när fordran eller skulden ska bokas upp i verifikationen som bildas

Det finns förvalda konton för ett antal transaktionstyper i programmet, till exempel ingående och utgående moms, kundfordringar och leverantörsskulder. I inställningarna för förvalda konton har du möjlighet att ändra om du skulle vilja använda dig av något annat konto än det som är ifyllt från början Kontoplan. 1. Navigera till Bokföring -> Inställningar -> Konton 1/2: Välj för er verksamhet passande kontonummer för utgående moms. OM ni enbart använder ETT kontonummer per momssats kan ni fylla i dessa kontonummer under Försäljning, standardkonton 15440 Ingående moms köp tjänster från EU. 15450 Ingående moms köp varor från EU. 15460 Ingående moms köp div tjänster utanför EU. 15470 Ingående moms köp spec tjänster oms Sverige. Konton för Utgående moms Svensk moms. 25710 Utgående moms 25%. 25711 Importmoms 25%. 25720 Utgående moms 12%. 25721 Importmoms 12%. 25730 Utgående moms 6 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 2611 2611 2611 Utgående moms på egna uttag (viss fastighetsskötsel), 25% 2612 2612 2612 Utgående moms, 12% 262 262 262 Utgående moms, 6% 263 263 263 Utgående moms på varuförvärv från annat EU-land 264 264 264 Utgående moms på tjänsteförvärv från annat EU-land 265 265 26

Bokföring - guide med allt du behöver veta Fortno

Utgående moms på egna uttag, 25 % Utgående moms för uthyrning, 25 % Vilande utgående moms, 25 % Utgående moms, 12 % Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 % Utgående moms på egna uttag, 12 % Utgående moms för uthyrning, 12 % Vilande utgående moms, 12 % Utgående moms, 6 % Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 I rutan Totalt för perioden ser du en sammanställning över vad som är bokfört som försäljning på konton med momsrapportkod 05-08 respektive inköp på konton med momsrapportkod 20-24 och vad som är bokfört på de olika kontona för utgående moms, alltså konton med momsrapportkod 10-12 och 30-32.. Du ser också en kolumn för Beräknad moms, där programmet räknat ut 25%, 12% eller. Exempel 1 - förskottsbetalning med moms. En kund har förskottsbetalat 8 000:- SEK inklusive moms i januari och samma belopp i februari. Dessa belopp har bokats in på konto 2421 Förskott från kunder momspliktigt och momsen har bokats på konto 2611 Utgående moms

Kundens kontoplan. I kundens kontoplan kan de se vilka konton som importerats till Visma Advisor Period & År, och till vilket referenskonto som de kopplats.Du kan även se momstyp och momssats. När du lägger till ett nytt konto kommer programmet att föreslå lämpliga inställningar för kontot efter att det har kopplats till ett referenskonto Utgående moms VMB 25%: 2617: Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, oreducerad: 2618: Vilande utgående moms, oreducerad: 2620: Utgående moms, reducerad 1: 2621: Utgående moms på försäljning inom Sverige, reducerad 1: 2622: Utgående moms på egna uttag, reducerad 1: 2623: Utgående moms för uthyrning.

Bas 2015 - Ba

Om du bara har bokföringsprogrammet kan du på konto 4425 markera momskod 7 - Omvänd skattskyldighet bygg. Programmet kommer då att bokföra både in- och utgående moms när du registrerar något på kontot i verifikationsregistreringen, utan att du själv behöver hålla reda på det Den ingående momsen redovisas på ett tillgångskonto och den utgående momsen på ett skuldkonto vilket får till följd att momsen inte är medräknad i företagets resultat. För omsatta varor och tjänster till personer i andra EU-länder samt till länder utanför EU är inte en momsregistrerad person skyldig att redovisa utgående moms

Momsredovisning - Manual BL Administratio

Underhåll kontoplan (V211) markeras med momskod 17. Se exempel nedan. Kontering och redovisning av in- och utgående moms behöver inte ske på separata konton fr o m 2007-01-01. Detta innebär att den separata redovisning av momsbelopp som gjorts på rad 30 och 31 för verksamhetslokaler utgår år 2007 2614 Utgående moms, omvänd momsskyldighet (kopplas till rad 30 Utgående moms 25%) 2644 Ingående moms, omvänd momsskyldighet (kopplas till rad 48 Ingående moms) Om du har leverantörsreskontran kan du på leverantörskortet (fliken Övriga uppgifter) koppla konto 4425 till leverantören (BAS-kontoplanens generella konto för import av varor är 4545). OBS! Förut bokade man utgående moms för tjänster på 2614 och varor på 2615.Men sedan år 2015 ska man bokföra både varor och tjänster på 2614 (för inköp inom EU).Konto 2615 används nu för import av varor från land utanför EU Kontoplan, samt finns upplagda i rutin 830 Standardkonton. I rutin 910 måste kontering av internkonto samt in- och utgående moms ske manuellt. Inköpsbelopp summeras på rad 25 Förvärv av varor från annat EG-land i skattedeklarationen. Momsen summeras på ett eget utgående momskonto, t ex 2615 som ska in på rad 35 Utgående Kontrollera att din kontoplan har bokföringskonton upplagda gällande Omvänd Moms. Har du leverantörsreskontra i Scrollan och har leverantörer med Omvänd moms måste du ha ett specifikt kostnadskonto samt konton för ingående och utgående moms omvänt upplagda

Utgående moms, 25 % 11 600,00 Grossisten betalar varorna efter 9 dagar för att tillgodogöra sig kassarabatten som är på 2 % d.v.s. 1 160 kr. Betalningen sker genom att grossisten sätta in pengarna, med avdrag för kassarabatten, på företagets bankgiro som är kopplat till checkräkningskontot Under menyn Register - Konto - Kontoplan (Affärssystem: Register - Redovisning - Kontoplan) ska du ange rätt momskod på det kostnadskonto du använder vid registreringen. Momskod 11 avser inköp av varor och momskod 21 avser inköp av tjänster

Kontoplan för moms - Ekonomi - Eforu

 1. Egentligen är det ingen skillnad alls vad jag förstår. Baserar du din bokföring på en äldre kontoplan använde man 2640. I takt med att fler momsområden börjat användas så som omvänd moms och moms vid handel med andra länder behövdes fler konton och då började 2641 användas vid den vanliga debiterade ingående momsen
 2. Då bokför du intäkten på 3041 Försäljn tjänst 25% sv och momsen på 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%. 1930 D 2611 K 3041 K Här utgår jag från 25%. Skulle det vara så att det är någon annan momssats som gäller så kan du kontrollera vilka konton som ska användas istället under Inställningar - Kontoplan
 3. 2516 Moms Kontoplan_Normal_09.xls ver. 1. Kontoplan BAS 2009 13 2517 Beräknad utländsk 2610Utgående moms, oreducerad 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, oreducerad 2612 Utgående moms på egna uttag, oreducerad 2613 Utgående moms för uthyrning, oreducerad 2614 Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från.
 4. Kontoplan 1910 Kassa 1930 Checkräkningskonto 2611 Utgående moms 2641 Ingående moms 4010 Varuinköp 5010 Lokalhyra 5810 Resor 5970 Webbsidor 6310 Företagsförsäkring 7010 Löner Verifikation 1 Kontant försäljning, 35 000 kr inklusive moms 7 000 kr. Verifikation 2 Lokalhyra betalas kontant, 10 000 kr exklusive moms 2 500 kr

Kontrollera att benämningarna för följande konton är korrekta i din kontoplan. Dessa momskonton behöver du sedan lägga till under Anpassa > fler inställningar bokföring > kontokopplingar för momskod 500: 2614 Ut gående moms omvänd skattskyldighet 25%. 2615 Utgående moms import av varor 25%. 2624 Utgående moms omvänd. Importera eller exportera kontoplan. Du kan på ett effektivt och enkelt sätt uppdatera din kontoplan genom att använda import och export funktionen i Visma eEkonomi Bokföring.För att kunna importera en fil till programmet, måste filen vara skapad som en kommaseparerad CSV-fil

Bokföra hyresintäkter och hyresinkomster (bokföring med

Kontoplan och Baskontoplan. En kontoplan innebär att kontona fördelas i olika klasser och får ett namn, kontoplanen är helt enkelt en förteckning av konton. Exempelvis finns det inom den löpande bokföringen fyra typer av konton; tillgångskonto, skuldkonton, intäktskonton och kostnadskonton Den utgående momsen, som lagts till på försäljningen, redovisas i block B (ruta 10-12). Momspliktiga inköp med omvänd skattskyldighet (Block C och D) För varor som säljs inom EU och där regler för omvänd skattskyldighet* gäller, är det köparen som ansvarar för att redovisa både utgående och ingående moms BAS kommer i kontoplanen för 2015 att lägga in nya konton för bokföring av utgående moms vid import av varor. Det blir kontona 2615, 2625 och 2635 för skattesatserna 25 %, 12 %, och 6 %. BAS har i samband med arbetet att ta fram nya momskonton för import av varor sett över vilka konto Importera eller exportera kontoplan. Du kan på ett effektivt och enkelt sätt uppdatera din kontoplan genom att använda import och export funktionen i Visma eEkonomi Smart.För att kunna importera en fil till programmet, måste filen vara skapad som en kommaseparerad CSV-fil

Kontoplan BAS 201 2631 - Utgående moms 6%; 2640 - Ingående moms; Exempel på inkomstkonton. Nedan finns exempel på inkomstkonton enligt BAS-kontoplaner. Att använda en förenklad kontoplan innebär att antalet konton minskas ned så att t.ex. alla försäljningar kopplas till konto 3000 - Försäljning. 3000 - Försäljning Eftersom det skall utgå moms på försäljningen av inventarien måste en särskild notering göras i momsdeklarationen eftersom den utgående momsen inte kommer att stämma med omsättningen. Dela. KUNSKAP & INSPIRATION. Se här hur du bokför utdelning till aktieägare Kontoplanens struktur och indelning i kontogrupper bygger i första hand på bas-planen. 26 Moms och särskilda punktskatter 36 261 Utgående mervärdesskatt, 25 % 37 2611 Utgående mervärdesskatt på försäljning inom Sverige, 25 % 3

Företagsinställningar, information

Kontoplan - Kapita

Ingående moms Den moms som ingår i eller läggs på de varor och tjänster ditt företag köper in. Se även Utgående moms och Redovisad moms. Ingående saldo Saldot på ett konto vid årets eller periodens början. Den summa som förts över från det utgående saldot som fastställdes vid förra bokföringsårets slut. Se Ingående balans Mer än en kontoplan. BAS kommer i kontoplanen för 2015 att lägga in nya konton för bokföring av utgående moms vid import av varor

Inköp vara eu moms - köpa varor och tjänster från andra eu

View Kontoplan BL.pdf from ECONOMICS FE1203 at Stockholm University. 25% 2614 Ber utgående moms på tjänsteförvärv från utl 2615 Ber utgående moms på varuförvärv från EU-land 2620 Utgående moms, reducerad 1, 12% 2630 Utgående moms, reducerad 2,. 2640 Utgående moms. Ingående moms 2650 Redovisningskonto för moms 2660 Reklamskatt. På kontot bokförs den reklamskatt som föreningen skall redovisa för sin reklam- och sponsorverksamhet, se instruktion till kontogrupp 32. 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag. I. Funkar det att köra med endast 5 konton, eget kapital, Bank, ingående moms, utgående moms, varuinköp, varuförsäljning? Detta gäller enskild firma, kontantmetoden.jag har tänkt att inte använda mig av varulager konto trots att jag kommer ha ett varulager, jag kommer heller inte att boka egna insättningar fram och tillbaks mellan privat och företags konto

Bas 2011 - Ba

Så blir momsen rätt vid vidarefakturering annons 28 mars, 2018. Moms vid vidarefakturering är ett knivigt område och ibland kan det kännas omöjligt att se logiken i reglerna. Här svarar Håkan Larsson, momsspecialist på Tholin & Larsson, på några av de vanligaste frågorna om moms vid vidarefakturering. Vidarefakturering görs när ett företag har haft kostnader som det egentligen. Du sålde virke för 8.000 + moms:-, Södra behöll 400:- i insats 3010: -8.000 2611 -2.000 1930: 9.600 1330 400 Nu har jag bara sålt timmar, och inte virke, så någon kommer säkert att rätta mig Kontoplan & Balanser - här hittar du alla baskonton och underkonton i kontoplanen BAS Förenklat årsbokslut (K1) - Kontoplan 2018. Här kan du även lägga in ingående balanserna för räkenskapsåret och mallen räknar sedan på basen av dem och alla bokningar nuvarande/utgående balanserna

Bokföra. Att bokföra innebär att för boka (anteckna) alla typer av affärstransaktioner.Varje transaktion eller affärshändelse i ett företag som t.ex. inköp, försäljning, lån, återbetalning, m.m. ska tas upp i bokföringen. De transaktioner som ska ingå i bokföringen är alla varor och tjänster som har köpts eller sålts under perioden men det finns även många andra affärs. Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll, 2005-11-11 . 2 16 Övriga kortfristiga fordringar 1610 Fordringar hos anställda 1620 Avräkning Bingolotto 2610 Utgående moms (Idrotts AB) 2640 Ingående moms (Idrotts AB) 2650 Redovisningskonto moms (Idrotts AB) 2661 Reklamskat LRF Enskild Firma EU BAS 97 Sida: 4 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 2611 Utg moms försäljning 25% sv 10 307 2615 Ber moms varuförv 25% EU 30 307 2618 Vilande utgående moms 25% 307 2620 Utgående moms reducerad 1 307 2621 Utg moms försäljning 12% sv 11 3 För ersättningen är väll utgående moms i alla fall ett givet konto som ska användas (kredit), men vilka blir de två andra? T.ex. om jag kan ta det som en försäljningskostnad: 2610 utgående moms Kredit 2:-6000 Övriga försäljningskostnader Debet 10:-xxxx - vilket blir då detta

Jonas Kvinge - Uni Micro KundesenterSolveig Leirvåg - Uni Micro KundesenterExempel på automatfördelningar

kontoplan bas 2020 (43) huvudkonton tillgångar 10 immateriella anläggningstillgångar utvecklingsutgifter 1010 1020 koncessioner 1030 patent licenser 105 Här nedan visas en översikt över vilka systemkonton som INTE raderas vid import av ny kontoplan: 1930 Checkräkning/ bankgiro 1510 Kundfordringar 2440 Leverantörsskulder 3010 Varuförsäljning (25% moms) 3011 Varuförsäljning, kontant (25% moms) 3013 Varuförsäljning (momsfri) 3015 Varuförsäljning export 2610 Utgående moms, skattesats Läs mer här om nya BAS-konton och ändringar för 2015 . BAS-konto 2645. 2645 -Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet. På det här kontot bokför du den beräknade ingående momsen som ska nolla ut den utgående momsen som du bokförde på konto 2614 eller 2615 Utgående moms + Utgående moms Utgående moms Beskattningsunderlag 50 vid import Statistiska centralbyrån (SCB) använder uppgifterna i skattedeklarationen för framställning av statistik. H. Import Förklaringar till fotnoter 1-4, se kopian 2015-09-14 578001-6530 Skatteverket Skattedeklarationer, moms/arb.gi

 • Mest blixtar i Sverige.
 • Civ 5 tech tree guide.
 • Dragverk.
 • Formula Student UK.
 • Vietnam Cupid login.
 • Under körsbärsträden IMDb.
 • Vonovia Leipzig Geithainer Straße.
 • Falck Secure nyckelbricka.
 • Hörnhylla Jula.
 • Gnällig bebis 2 månader.
 • Idrottshallar.
 • Vad gör en trädgårdsmästare.
 • Dplay UK APK.
 • Personligt ombud Malmö jobb.
 • Haus mit Pferdehaltung nrw mieten.
 • Perioder Matte 4.
 • Opel small vans.
 • 12 Wochen Frist Heilmittelverordnung.
 • How to get to Similan Islands from Phuket.
 • Amanda Berry child.
 • Svenska Fläktfabriken historia.
 • Busunge barn.
 • Iron Maiden Killers.
 • Global blue investor relations.
 • Varulv synonym.
 • TransVelo Tübingen.
 • Busunge barn.
 • Mercedes amg e63 s 4matic kombi.
 • Vice president 2020.
 • Angst Arbeitgeber Schwangerschaft mitteilen.
 • Francisco Sansevrieri dubbelmord.
 • Målarbilder halloween pumpa.
 • Hund lös i magen flera dagar.
 • Lyme disease rash.
 • Ankarspel akter.
 • Räknas carport som byggyta.
 • LBS Jönköping.
 • Halo combat evolved mac download full version free.
 • Gostenhof Nürnberg Veranstaltungen.
 • John Nash son John David Stier.
 • Matcha gråa byxor.